O nás

Mgr. et Mgr. Iva Smolová

psycholožka a psychoterapeutka

> absolventka  FF UK a PEF ZČU, výcviku v systemické psychoterapii (akreditace ČPS, ČLS JEP) http://isz-mc.cz/cz

> Individuální, párová, rodinná terapie

Ráda si povídám s lidmi a zajímá mě, jaký život žijí. I v době, kdy se nedaří, věřím v možnost změny a schopnost lidí žít život, jaký si přejí.  Společně hledáme cestu, znovu-objevujeme dovednosti, sílu a odvahu.  Těším se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Andrea Kráslová

psychoterapeutka

> absolventka FF UK a FHS UK a výcviku v systemické psychoterapii (akreditace ČPS, ČLS JEP) http://isz-mc.cz/cz

Zajímají mne lidé a jejich příběhy. Naslouchám jejich síle a významu. Dívám se, kudy jde řeč. Přemýšlím v souvislostech a při našich rozhovorech se ptám, kam jdeme. Věřím ve vnitřní sílu každého z nás i v momenty, kdy ji těžko nacházíme. Těším se na setkání s Vámi.