Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Prosím přečtěte si naše obchodní podmínky a souhlas s uchováním osobních údajů. Tyto dokumenty budeme podepisovat při prvním setkání, abychom dostáli zákonným povinnostem.

  • Klient prohlašuje, že poradce/psychoterapeuta seznámil se všemi okolnostmi důležitými pro řádné poskytnutí porady/psychoterapie.
  • Klient si je vědom, že pokud tak neučiní, nemůže mu být garantováno poskytnutí takové odborné porady/psychoterapie, která by vedla ke správnému řešení jeho situace a nemůže proto uplatňovat vůči poradci/psychoterapeutovi žádné nároky, odpovědnosti apod.
  • Klient si je vědom, že tato poradenská/psychoterapeutická činnost nenahrazuje lékařskou pomoc (medikamenty) a pokud je to nezbytné, měl by tuto pomoc vyhledat nebo v ní i nadále pokračovat.
  • Poradce/psychoterapeut je povinen o klientem poskytnutých skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
  • Klient byl řádně seznámen s postupem a podmínkami poskytnutí porady/fyzioterapie/psychoterapie (včetně ceny) a plně s nimi souhlasí

Ochrana Vašich osobních údajů

  • Klient souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně číslo účtu) poradci/psychoterapeutovi za účelem poskytnutí služby/uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
  • Klient souhlasí s uchováním těchto údajů (viz bod 1) po zákonem stanovenou dobu.
  • Konzultanti spolupracující pod značkou Terapeuti Praha nebudou tyto údaje používat pro marketingové účely (včetně zasílání newsletterů).
  • Konzultanti spolupracující pod značkou Terapeuti Praha se zavazují, že tyto údaje uchovají zabezpečené dle zákona, nebudou je předávat třetím stranám, ani zemím mimo EU.